Huurderscommissaris gevraagd

In de Raad van Commissarissen van WBO Wonen hebben twee personen zitting die bindend zijn voorgedragen door ons als huurdersvereniging Blij Wonen. Ingevolge de Woningwet 2015 heeft een huurdersvereniging dat bindend recht.

Per 1 januari a.s. loopt de zittingstermijn van een door Blij Wonen aangedragen RvC lid af en ontstaat er derhalve een vacature, waarin Blij Wonen weer een bindende voordracht gaat doen.

Samen met de RvC van WBO Wonen hebben wij het bureau SK Search in Oldenzaal opdracht gegeven  een sollicitatieprocedure te starten, waartoe een profiel huurderscommissaris is opgesteld.

Klik hier om het profiel te lezen.

Herkent u zich in dit profiel?? Dan nodigen wij u van harte uit in contact te treden met SK Search, mevrouw Caroline Kamphuis.

Het bestuur van Blij Wonen.


«