Dictaat de huurverhoging per 1 juli

Gepubliceerd op 12 februari 2024 om 22:40

Oldenzaalse Huurdersvereniging Blij Wonen faliekant tegen grote huurverhoging voor huurders WBO Wonen.

Ontstemd 

De Oldenzaalse Huurdersvereniging Blij Wonen is zeer ontstemd over het voornemen van WBO wonen om per 1 juli de huren fors te verhogen.  

Blij Wonen vindt het onverantwoord om huurders in deze tijd van inflatie en prijsverhogingen met een huurverhoging van 5,3% op te zadelen.

'Een groot deel van de huurders van WBO Wonen zijn mensen met lage inkomens. Als Blij Wonen vinden wij het onverantwoord dat WBO Wonen de Oldenzaalse huurders opzadelt met zo'n enorme lastenverzwaring. De economische verwachtingen voor de komende tijd worden er ook niet beter op.  Mensen worden in deze tijd geraakt door forse prijsstijgingen en rondkomen wordt steeds moeilijker. WBO Wonen lijkt hier totaal aan voorbij te gaan en doet er zelfs nog een schep bovenop.

Leegstand

De huurdersvereniging wijst er verder op dat een deel van de woningen van WBO Wonen in de achterliggende periode lange tijd leeg heeft gestaan, ondanks het feit dat Blij Wonen dit andermaal gesignaleerd heeft. Dit terwijl veel mensen zitten te springen om een huurwoning. WBO Wonen mist door deze leegstand een aanzienlijk deel aan huurinkomsten.

Ook had Blij Wonen graag gezien dat er huurcompensatie wordt toegepast voor huurders op wiens daken geen zonnepanelen door WBO Wonen zijn geplaatst. Deze huurders hebben meer woonlasten dan huurders die wel zonnepanelen via de WBO Wonen hebben.

Hoewel beide onderwerpen al meer dan een jaar door Blij Wonen op de agenda worden gezet bij WBO Wonen, laat vooruitgang op deze thema’s volgens Blij Wonen helaas vaak te lang op zich wachten. 

'Als WBO zo nodig op zoek is naar geld, was dan veel eerder begonnen met het aanpakken van de leegstand. Nu kiest WBO wonen ervoor om een forse huurverhoging bij huurders neer te leggen.

De doelstelling van een wooncorporatie is het voorzien in betaalbare huurwoningen voor mensen met lage inkomens. In Oldenzaal lijkt WBO dit vergeten te zijn, en vooral te rekenen als een boekhouder. Dit terwijl zij er in de eerste plaats is voor haar huurders, en niet voor zichzelf. Dat lijkt WBO totaal uit het oog verloren te zijn’.

Dictaat

Huurdersvereniging Blij Wonen blijft zich verzetten tegen de door WBO voorgenomen huurverhoging en vindt deze onverantwoord. Wat voor Blij Wonen helemaal de kroon spande, was dat zij de door WBO toegapaste huurverhoging per dictaat kreeg medegedeeld. Er was totaal geen ruimte voor overleg of discussie. En dat terwijl Blij Wonen ruim 4000 Oldenzaalse huurders vertegenwoordigd.

In de komende periode zal Blij Wonen blijven ageren tegen de huurverhoging om zo mogelijk WBO Wonen op andere gedachten te brengen.