Wat is onze relatie met de WOONBOND?

Huurdersvereniging Blij Wonen is lid van de landelijke Woonbond. De Woonbond is gesprekspartner van de minister.
Bij de Woonbond kan de huurdersvereniging terecht voor informatie, advies en juridische bijstand.
De Woonbond is een van de grootste bonden van Nederland. Er zijn veel huurdersverenigingen in Nederland die lid zijn van de Woonbond
Blij Wonen betaalt aan Woonbond contributie. De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van het aantal woningen van de betreffende woningbouwcorporatie.


Wat is onze relatie met WBOwonen?

De meeste huurders in Oldenzaal huren van WBOwonen, de plaatselijke woningbouwcorporatie.
Ingevolge de wet zijn woningbouwcorporaties verplicht een huurdersvereniging financieel te ondersteunen.
Vanuit die wetgeving ontvangt Blij Wonen jaarlijks een subsidie van WBOwonen.
Deze financiële ondersteuning betekent niet dat wij afhankelijk zijn van WBOwonen: integendeel, huurdersvereniging Blij Wonen is een volkomen onafhankelijke organisatie, met eigen statuten en huishoudelijk reglement