Blij-Wonen

Elke woensdagavond, van 19.00 tot 19.30 uur, is er TELEFONISCH spreekuur.

Huurdersvereniging Oldenzaal
Welkom

BELANGRIJKE MEDEDELING t.a.v SPREEKUUR

In verband met de recent aangekondigde maatregelen hebben wij besloten ons wekelijkse spreekuur NIET meer FYSIEK te houden, maar TELEFONISCH >>  0541-532416  <<

ELKE WOENSDAG, van 19.00 tot 19.30 UUR,  is een bestuurslid op kantoor bereikbaar.


Oldenzaal, 31 maart 2021.

Zoals wettelijk verplicht hebben wij recent van WBO Wonen een adviesaanvraag gehad betreffende de huurverhoging voor 2021.

Wij hebben zes weken de tijd om ons advies uit te brengen.

WBO Wonen volgt, voor de sociale sector, de in de Tweede Kamer aangenomen en door de Minister overgenomen motie betreffende huurbevriezing voor de sociale sector.

Vanzelfsprekend is Blij Wonen content met deze uitvoering.

Blij Wonen pleit er in haar advies voor om ook huurbevriezing toe te passen voor de WBO huurders in de geliberaliseerde woningen, dus voor huren boven € 752,33.

Blij Wonen is van mening dat deze huurders evenveel te lijden hebben gehad door de coronacrisis dan de huurders in de sociale sector en dat dus de argumenten om tot huurbevriezing voor de sociale sector te komen evenzo van toepassing zijn voor de geliberaliseerde huurders. Blij Wonen pleit er bij WBO Wonen  voor om geen onderscheid in deze te maken.

Advies huurverhoging 2021Werkzaamheden

Huurdersvereniging Blij Wonen biedt Oldenzaalse huurders advies en hulp op alle mogelijke gebieden als het gaat over huurderszaken. Vanzelfsprekend hebben veel Oldenzaalse huurders een woning van WBOwonen, maar ook huurders van andere woningaanbieders kunnen terecht bij Blij Wonen.
De huurdersvereniging spreekt over een groot aantal onderwerpen, allemaal bij wet geregeld. Die wet (2015) geeft veel bevoegdheden aan een huurdersvereniging   


Lidmaatschap

Er zijn veel huurders lid van onze Huurdersvereniging
Het lidmaatschap kost
€ 0,40 per maand en wordt door WBOwonen met uw huur geïnd voor Blij Wonen.
Uw lidmaatschap van Blij Wonen verzekert u van optimale hulp bij conflicten, zelfs tot en met de juridische procedure.
Om lid te worden van Blij Wonen kunt u contact opnemen met de penningmeester


Bestuur
Bestuursleden van links naar rechts

Gert-Jan Nijhof             oud bestuurslid
David Bartels                 secretaris 
Jan Lansink                     penningmeester
Sasha Broers                  bestuurslid
Jurrie van der Geize    voorzitter


Bewonerscommissies

Naast de huurdersvereniging kennen we ook de bewonerscommissie. Ook die zijn bij wet geregeld.

*Walgaarden
*De Meijbree
*Hooiland
*Parkzicht
*Thijgaard
*Zandhorstlaan
*Oostwal  

Onze secretaris, David Bartels, helpt u verder wanneer u contact zoekt met een bewonerscommissie