Blij-Wonen

Elke woensdagavond, van 19.00 tot 19.30 uur, is er TELEFONISCH spreekuur.

Huurdersvereniging Oldenzaal
Welkom

BELANGRIJKE MEDEDELING t.a.v SPREEKUUR

In verband met de recent aangekondigde maatregelen hebben wij besloten ons wekelijkse spreekuur NIET meer FYSIEK te houden, maar TELEFONISCH >>  0541-532416  <<

ELKE WOENSDAG, van 19.00 tot 19.30 UUR,  is een bestuurslid op kantoor bereikbaar.


12 januari 2022


Zoals bekend voeren wij, als Blij Wonen, regelmatig overleg met WBOWonen.

In de achterliggende tijd bereikten ons steeds meer negatieve signalen over, van, voor de klantenservice bij WBOWonen en ook kregen wij diverse klachten binnen die te maken hadden met de staat van woningen zoals die bij verhuur werden aangeboden. Het zal u ook niet zijn ontgaan dat er veel woningen van WBOWonen opvallend lang leeg staan.

Wij hebben vele malen met name de langdurige leegstand ter sprake gebracht bij de (toenmalige) manager wonen en de toenmalige directeur-bestuurder.

Ook hebben wij een indringend gesprek gehad met de voorzitter van en later met de gehele Raad van Bestuur van WBOWonen over de leegstand en de daarmee gepaard gaande huurderving.
Ook bespraken wij de kwaliteit van de klantenservice van WBOWonen.

Zoals u weet heeft inmiddels een nieuwe directeur-bestuurder zijn intrede gedaan bij de corporatie en werd ook een tijdelijke manager wonen aangesteld.

Wij hebben met beide heren onze zorgen over bovenstaande besproken, waarbij we de overtuiging kregen dat er hard aan gewerkt ging worden om negatieve belevingen ten positieve te keren.

Wij zijn verheugd dat er zichtbare verbeteringen inmiddels zijn opgetreden.
Wij hebben dat ook kunnen constateren toen wij, in gezelschap van de directeur-bestuurder, Wouter Versteeg en de twee opzichters, enkele woningen hebben bekeken en konden constateren in welke staat men ze (vanaf nu) aanbiedt bij verhuur.

Ten aanzien van de leegstand is het streven om binnen afzienbare tijd de niet bedoelde leegstand in te lopen.


Actueel 2022

Actueel 2021


Werkzaamheden

Huurdersvereniging Blij Wonen biedt Oldenzaalse huurders advies en hulp op alle mogelijke gebieden als het gaat over huurderszaken. Vanzelfsprekend hebben veel Oldenzaalse huurders een woning van WBOwonen, maar ook huurders van andere woningaanbieders kunnen terecht bij Blij Wonen.
De huurdersvereniging spreekt over een groot aantal onderwerpen, allemaal bij wet geregeld. Die wet (2015) geeft veel bevoegdheden aan een huurdersvereniging   


Lidmaatschap

Er zijn veel huurders lid van onze Huurdersvereniging
Het lidmaatschap kost
€ 0,40 per maand en wordt door WBOwonen met uw huur geïnd voor Blij Wonen.
Uw lidmaatschap van Blij Wonen verzekert u van optimale hulp bij conflicten, zelfs tot en met de juridische procedure.
Om lid te worden van Blij Wonen kunt u contact opnemen met de penningmeester


Bestuur
Bestuursleden van links naar rechts

Gert-Jan Nijhof             oud bestuurslid
David Bartels                 secretaris 
Jan Lansink                     penningmeester
Sasha Broers                  bestuurslid
Jurrie van der Geize    voorzitter


Bewonerscommissies

Naast de huurdersvereniging kennen we ook de bewonerscommissie. Ook die zijn bij wet geregeld.

*Walgaarden
*De Meijbree
*Hooiland
*Parkzicht
*Thijgaard
*Zandhorstlaan
*Oostwal  

Onze secretaris, David Bartels, helpt u verder wanneer u contact zoekt met een bewonerscommissie