Blij-Wonen

Huurdersvereniging Oldenzaal
Welkom op de website

Oldenzaal, 10 februari 2021.

Geachte Leden,

Vanwege de nog steeds geldende maatregelen ten gevolge van de pandemie zijn we genoodzaakt onze jaarvergadering niet door te laten gaan.

Zodra er weer ruimte geboden wordt voor samenkomsten zullen we de mogelijkheden voor een fysieke ledencontact nader bezien.

Onze penningmeester heeft inmiddels de jaarlijkse financiële bijdrage voor 2021 overgemaakt aan de bewonerscommissies, nadat ze hun begroting hadden ingediend.

Voor 2021 zullen we ons blijven inzetten voor de belangen van onze leden binnen de gebruikelijke
bestuurlijke en financiële kaders die u van ons gewend bent.

Voor nu: blijf gezond !!  

Het bestuur van Blij Wonen.Werkzaamheden

Huurdersvereniging Blij Wonen biedt Oldenzaalse huurders advies en hulp op alle mogelijke gebieden als het gaat over huurderszaken. Vanzelfsprekend hebben veel Oldenzaalse huurders een woning van WBOwonen, maar ook huurders van andere woningaanbieders kunnen terecht bij Blij Wonen.
De huurdersvereniging spreekt over een groot aantal onderwerpen, allemaal bij wet geregeld. Die wet (2015) geeft veel bevoegdheden aan een huurdersvereniging   


Lidmaatschap

Er zijn veel huurders lid van onze Huurdersvereniging
Het lidmaatschap kost
€ 0,40 per maand en wordt door WBOwonen met uw huur geïnd voor Blij Wonen.
Uw lidmaatschap van Blij Wonen verzekert u van optimale hulp bij conflicten, zelfs tot en met de juridische procedure.
Om lid te worden van Blij Wonen kunt u contact opnemen met de penningmeester


Bestuur
Bestuursleden van links naar rechts

Gert-Jan Nijhof             oud bestuurslid
Coby Westerhoff          bestuurslid niet op de foto
David Bartels                 secretaris 
Jan Lansink                     penningmeester
Sasha Broers                  bestuurslid
Jurrie van der Geize   voorzitter


Bewonerscommissies

Naast de huurdersvereniging kennen we ook de bewonerscommissie. Ook die zijn bij wet geregeld.

*Walgaarden
*De Meijbree
*Hooiland
*Parkzicht
*Thijgaard
*Zandhorstlaan
*Oostwal  

Onze secretaris, David Bartels, helpt u verder wanneer u contact zoekt met een bewonerscommissie