Koersplan 2020-2024

Met veel belangstelling hebben we kennis genomen van dit plan, dat als titel meekreeg “Gewoon goed wonen” ; een titel die wij van harte onderschrijven als het gaat om een doelstelling van WBOWonen.
Met WBOWonen spreken we onze zorg uit als het gaat om de afdracht die de corporaties jaarlijks kwijt zijn aan het rijk. Voor WBOWonen betekent het dat vier maanden huurinkomsten naar het rijk gaan!!
Wij hebben ook een actie in deze voorgesteld die wij samen willen plegen met andere huurdersorganisaties in Twente.
We maken ons zorgen om het gegeven in het koersplan waarin wordt gesproken over een toename van kwetsbare huurders. Wij hebben voorgesteld een actieve rol hierin te spelen door bijvoorbeeld sociale teams deze opdracht mee te geven. Ook hebben we voorgesteld de zorg om deze toename te verwoorden in de Prestatieafspraken die we, samen met WBOWonen, maken met de gemeente.Wij stellen ons voor om ten aanzien van deze zorgelijke ontwikkelingen evaluatiemomenten in te lassen om zodoende actueel op de hoogte te blijven en maatregelen te kunnen nemen.
Wij hebben positief geadviseerd over het Koersplan.