Verkoopbestand WBOwonen

WBWonen is voornemens verschillende woningen/complexen toe te voegen aan het verkoopbestand en andere daaraan te onttrekken.
In zijn algemeenheid hebben wij gesteld ons te kunnen vinden als het gaat om een 100% verkoop, dus geen gedeelten van een complex bijvoorbeeld. Wij zijn tegen gedeeltelijke verkoop omdat in zulk soort situaties rekening moet worden gehouden met een gevestigde Vereniging van Eigenaren en de praktijk leert dat er veelal moeilijke situaties ontstaan. We hebben ook voorgesteld om te bezien of er bedrijfspanden verkocht kunnen worden om zodoende gelden te genereren.