Activiteiten 2019

Bestuursvergaderingen
In 2019 hebben we in de eerste helft elke week, dinsdags, onze bestuursvergadering gehouden.
In de tweede helft zijn we teruggeaan naar eens in de veertien dagen.
De bestuursvergaderingen beginnen om 19.00 uur, in ons kantoor aan de Gasthuisstraat 20.
Spreekuur
Ook in 2019 hebben we elke woensdagavond spreekuur gehouden, eveneens in ons kantoor, aanvang steeds om 19.00 uur. Voor de bemensing van dit spreekuur is een rooster opgesteld. Onze spreekuurmogelijkheid staat ook aangekondigd op onze website.
Website
In 2019 is de website ‘ververst’; nieuw ingedeeld. We zullen in 2020 meer gebruik moeten maken van deze wijze van communiceren.
Werkende Bestuursleden
Op verzoek van onze werkende bestuursleden werden de vergaderingen met WBOWonen verplaatst naar einde middag/avond. Helaas zijn dan nog de overleg momenten moeilijk voor werkende bestuursleden.
Helaas moeten we dan ook melden dat bestuurslid Gert Jan Nijhof, mede door zijn drukke werkzaamheden, heeft besloten zijn functie als bestuurslid in 2020 zo snel mogelijk te beëindigen.
Advies uitgebracht over:
- Het Koersplan;
- Verkoop woningen en
- Huurbeleid 2020.
Wij hebben ook onze (geschreven) bijdrage geleverd aan Thuis in de Stad.
Nieuwe huurders
In 2019 hebben we de afspraak gemaakt met de directeur-bestuurder dat huurders die de sleutel van hun huis kregen ook een jaar gratis lidmaatschap van Blij Wonen kregen aangeboden door WBOwonen. De daarvoor geldende reguliere contributie werd aan Blij Wonen overgemaakt. Blij Wonen kreeg zodoende financiële armslag.
Deze “tijdelijke” leden zijn door ons schriftelijk benaderd. In de brief werden ze gevraagd om lid te blijven van de huurdersvereniging; in dat geval hoeven ze verder geen actie te ondernemen. Wensen ze geen lid te blijven dan dienen ze dat kenbaar te maken.
Binnenkort krijgen alle leden een brief waarin ze bedankt worden voor hun lidmaatschap van Blij Wonen. Wij vragen in de brief of ze willen participeren in een bewoners-buurt-of straatcommissie, dan wel in een panel/advies orgaan zitting willen nemen.
Bij de brief aan alle leden zit een lampje bijgesloten: een aardigheidje in deze “donkere dagen”.