Er wordt te veel gebouwd

WBO en Blij Wonen waarschuwen:
Tubantia 22-10-2020
foto: Nieuwbouwijk De Stakenbeek in Zuid Berghuizen © Carlo ter Ellen DTCT

 

OLDENZAAL - Oldenzaal bouwt er op los. Er komen echter zoveel nieuwe woningen bij dat in de toekomst het aanbod de vraag overstijgt, waarschuwen WBO Wonen en huurdersvereniging Blij Wonen.

 Anne Loohuis 22-10-20, 08:28

Uit recent uitgevoerde onderzoeken naar de Oldenzaalse woningmarkt blijkt dat het aantal huishoudens vanaf 2032 daalt. Ondertussen komen er wel veel nieuwe woningen bij. „Meer dan de uitbreidingsbehoefte op middellange termijn”, is een van de conclusies uit het woningmarktonderzoek dat Stec-groep dit jaar heeft uitgevoerd. WBO en Blij Wonen vrezen dat op den duur woningen leeg komen te staan. „Daar komt bij dat de woningen vooral worden gebouwd in de particuliere sector. Daar schieten we weinig mee op, omdat die voor de doorsnee Oldenzaler onbereikbaar zijn”, zegt Jurre van der Geize, voorzitter van huurdersvereniging Blij Wonen.

Woonprogrammering

WBO Wonen en Blij Wonen plaatsen dan ook een kritische noot bij de woonprogrammering, die de gemeente Oldenzaal onlangs heeft opgesteld. In de nota is beschreven hoe de huidige woningvoorraad zich verhoudt tot de woningvraag de komende tien jaar. Het rapport is volgens beide partijen te veel gericht op de beoordeling van bestaande plannen in plaats van op wat Oldenzaal idealiter nodig heeft. Ook zijn ze van mening dat de woonprogrammering onvoldoende aansluit bij thema’s waarvoor in Oldenzaal een oplossing moet worden gevonden.

Meer levensloopbestendige woningen

Een van de conclusies uit het rapport luidt bijvoorbeeld dat er meer levensloopbestendige woningen en koopwoningen voor jongeren en starters bij moeten komen. „Maar veel koopwoningen zijn voor die doelgroep te duur. We zouden dan ook veel specifieker moeten kijken naar de betaalbaarheid van woningen voor die doelgroep”, zegt Van der Geize. „Een andere interessante vraag is waarom jongeren wegtrekken uit Oldenzaal. Is dat omdat ze na hun studie elders in het land aan de slag willen of omdat Oldenzaal niet aantrekkelijk is? Het lijkt ons nuttig om daar eens met de raad over te praten.”

Ouderen en zorg

Inmiddels hebben de WBO en Blij Wonen de raad een brief gestuurd, waarin zij de woonprogrammering en de ontwikkelingen op de Oldenzaalse woningmarkt tegen het licht houden. Naast jongerenhuisvesting vragen beide partijen daarin ook aandacht voor huisvesting van zorgbehoevenden, zoals ouderen. In de woonprogrammering wordt geopperd voor meer levensloopbestendige woningen, zoals appartementen en zogenaamde nultredenwoningen. Dat vindt Van der Geize niet genoeg. „Er wordt van hen verwacht dat ze steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, terwijl er minder zorg beschikbaar is. Hoe kunnen we dat oplossen? Dat soort vraagstukken mogen wat mij betreft specifieker aan bod komen.”

“Een interessantere vraag is waarom jongeren wegtrekken uit Oldenzaal”
Jurre van der Geize , Blij Wonen 

Geschikte woning voor diverse doelgroepen

In de brief roepen de WBO en Blij Wonen de raad op om de gemeente een integrale woonvisie te laten ontwikkelen waarin staat hoe Oldenzaal zich als stad wil ontwikkelen. Een van de uitgangspunten moet daarbij zijn om een leefbaar en duurzaam Oldenzaal te creëren, waarbij de stad beschikt over geschikte woningen voor diverse doelgroepen in de juiste aantallen en prijsklassen. De WBO en Blij Wonen gaan op 23 november hierover met de raad in gesprek.