Huisvestings problemen voor jongeren in Oldenzaal

Huurdersvereniging Blij Wonen vertegenwoordigen ongeveer 4000 huurders in het overleg met de Gemeente en WBO Wonen. Wij zijn de grootste vereniging van Oldenzaal en zijn volgens de wet volledig betrokken bij het totale woningbeleid in deze gemeente.

Hoe lang is het nog maar geleden dat de gemeenteraad en college werden voorgelicht door het onderzoeksbureau COMPANEN omtrent de situatie binnen de Gemeente Oldenzaal over het totale woningbeleid.
Ofschoon ik over meerdere passages vragen heb, wil ik mij graag in dit stadium richten over de mogelijkheden die jongeren hebben op de Oldenzaalse woningmarkt.
De conclusie van COMPANEN was dat er voor jongeren geen probleem was om een woning te bemachtigen binnen Oldenzaal.
Ik zat als toehoorder in de raadszaal en zag bij meerdere raadsleden een bedenkelijk gezicht. De onderzoeker werd gevraagd of hij daadwerkelijk met jongeren binnen Oldenzaal had gesproken. Dat had hij niet, omdat volgens hem de situatie binnen Oldenzaal niet zo veel verschilde met een gemeente van soortgelijke omvang.

Mijn mening is dat Oldenzaal wel verschilt van vele andere gemeenten in den lande.
Enkelen van de raad gaven aan dat zij in hun directe omgeving wel andere signalen van jongeren hadden gehoord omtrent hun kansen op de woningmarkt in Oldenzaal.
Wij zijn onlangs bijvoorbeeld benaderd door een jongere van 26 jaar die wilde gaan samenwonen en reageerde met een inschrijfduur van 8 jaar op een WBO nieuwbouwwoning achter het spoor. Zij werd teleurstellend nummer 91 in de rij.

Natuurlijk zijn er mogelijkheden, maar dan praat je niet over een sociale huurwoning, maar op de particuliere markt of via een makelaar. Nagenoeg allemaal woningen boven de sociale huurgrens van € 737, dus huurtoeslag is niet mogelijk, dus vaak financieel onbereikbaar voor de jongeren.
Vaak is een hypotheek ook niet mogelijk omdat de eisen van de banken er niet om liegen.
Ook een eventuele studieschuld (velen hebben dat) gooit vaak roet in het eten.

Gelukkig is de raad geen voorstander van het afschaffen van de startersleningen, omdat er een verandering op komst is met de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021.
Je ziet nu vaak dat jongeren door een studie of werkkring worden weggezogen vanuit Oldenzaal naar elders. Vaak willen ze terug na enige tijd, maar er zijn veel te weinig mogelijkheden op de woningmarkt in Oldenzaal voor hen.

Wij mogen en kunnen dit niet accepteren. Dat de prijzen van de koopwoningen de pan uitrijzen is een gegeven waar wij niets aan kunnen veranderen en de tendens is dat dit alleen maar erger wordt.
Wij kunnen echter proberen de jongeren meer kansen te bieden.
Natuurlijk hebben wij een tijd geleden ingestemd met het gegeven dat er volgens rapporten voor 2030, ongeveer 600 sociale huurwoningen minder nodig zijn in Oldenzaal.

Naar voortschrijdend inzicht en het gegeven dat er al weer zoveel is gebeurd is op de woningmarkt, moeten wij er met zijn allen van doordrongen zijn of wij op het juiste spoor zitten op dit moment. Door woningen af te stoten heeft niemand meer kans en ook jongeren niet om eerder in aanmerking te komen voor goede sociale huurwoning.
Als jongeren massaal Oldenzaal de rug toekeren mede door hun kansen op de woningmarkt is dat desastreus voor alle sportverenigingen; carnavalsverenigingen en ook het winkelbestand die het al zo moeilijk heeft.

Je kunt veel dingen bedenken om het winkelbestand op te krikken, maar begin bij het gegeven de jongeren binnen boord te houden en hierbij is een goede huisvesting onontbeerlijk.
Wij als Huurdersvereniging geven hieraan prioriteit en wij willen u vragen binnen uw familie; kennissenkring of in het verenigingsleven onder jongeren na te gaan hoe zij dit beleven.
Naast onderzoeksrapporten is deze informatie van het uiterste belang.

In het overleg met WBO WONEN gaan wij zeer binnenkort vragen ons maandelijks voor te lichten hoe het zit met reacties van jongeren op vrijkomende woningen en hun kansen.
Wij zien op dit moment alleen de totale reacties op vrijkomende woningen.
We zien deze week 4 publicaties van vrijkomende woningen.
• 2 toewijzingen aan een bijzondere doelgroep vallende onder urgentie; indicatie aanleunwoningen of statushouders.
• Blijven 2 woningen over. Titus Brandsmastraat (flat zonder lift) 121 belangstellenden. Toegewezen aan iemand met een inschrijfduur van 7 jaar.
• Zilverschoon (een normale woning) 85 reacties. Toegewezen aan iemand met een inschrijfduur van 13 jaar.

Jongeren zeggen, we komen nooit aan de bak.
Op deze manier kansloos inderdaad.

Wat kunnen wij hier samen aan doen.
Op dit moment zijn 15 woningbouwverenigingen binnen Twente bezig een soort Funda voor huurwoningen op te zetten. Iedereen kan dan reageren op een huurwoning binnen Twente.
Dit kan nog wel eens raar uitpakken voor het Oldenzaalse toewijzingssysteem.
We zijn dan ook erg blij dat onze secretaris David Bartels zitting heeft in de werkgroep hieromtrent en de Oldenzaalse situatie moet bewaken. Laten we hopen dat dat lukt.

Op enkele plaatsen gaat men toewijzen via loting. Is dit eerlijk??? U zegt het maar.
U begrijpt dat er nogal wat gaande is op dit gebied op dit moment. Wij houden terdege de vinger aan de pols en we hopen u ook.
Er staat veel op het spel en we gaan ervan uit dat u dat ook ziet.
De jeugd heeft de toekomst, zeer zeker in Oldenzaal.
Ik wil er wel nadrukkelijk op wijzen dat ik er niet voor pleit dat jongeren voorrang moeten hebben bij de toewijzing, maar ze moeten wel een kans hebben.

Namens het bestuur van BLIJ WONEN , Jan Lansink