Klantenservice en leegstand bij WBO

Gepubliceerd op 12 januari 2022 om 12:46

Zoals bekend voeren wij, als Blij Wonen, regelmatig overleg met WBOWonen.

In de achterliggende tijd bereikten ons steeds meer negatieve signalen over, van, voor de klantenservice bij WBOWonen en ook kregen wij diverse klachten binnen die te maken hadden met de staat van woningen zoals die bij verhuur werden aangeboden. Het zal u ook niet zijn ontgaan dat er veel woningen van WBOWonen opvallend lang leeg staan.

Wij hebben vele malen met name de langdurige leegstand ter sprake gebracht bij de (toenmalige) manager wonen en de toenmalige directeur-bestuurder.

Ook hebben wij een indringend gesprek gehad met de voorzitter van en later met de gehele Raad van Bestuur van WBOWonen over de leegstand en de daarmee gepaard gaande huurderving.
Ook bespraken wij de kwaliteit van de klantenservice van WBOWonen.

Zoals u weet heeft inmiddels een nieuwe directeur-bestuurder zijn intrede gedaan bij de corporatie en werd ook een tijdelijke manager wonen aangesteld.

Wij hebben met beide heren onze zorgen over bovenstaande besproken, waarbij we de overtuiging kregen dat er hard aan gewerkt ging worden om negatieve belevingen ten positieve te keren.

Wij zijn verheugd dat er zichtbare verbeteringen inmiddels zijn opgetreden.
Wij hebben dat ook kunnen constateren toen wij, in gezelschap van de directeur-bestuurder, Wouter Versteeg en de twee opzichters, enkele woningen hebben bekeken en konden constateren in welke staat men ze (vanaf nu) aanbiedt bij verhuur.

Ten aanzien van de leegstand is het streven om binnen afzienbare tijd de niet bedoelde leegstand in te lopen.