Kort Actueel nieuws

Gepubliceerd op 18 juni 2023 om 22:24

NIEUWE WET TEGEN HUISJESMELKERS. 

De Tweede Kamer heeft de Wet goed verhuurderschap  aangenomen. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden foute huisbazen aan te pakken, met een meldpunt voor verkeerd verhuurdersgedrag en boetes die kunnen oplopen tot  €90000.= 

 

VERKOPEN AAN CORPORATIEHUURDERS. 

Als woningcorporaties een woning willen verkopen, moeten zij deze voortaan eerst verplicht aanbieden aan corporatiehuurders. 

Corporaties mogen een huurwoning pas in de vrije verkoop aanbieden nadat eerst corporatiehuurders de kans hebben gekregen de woning te kopen, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de tweede kamer. Nu zijn de corporaties slechts verplicht de woning eerst aan de zittende huurder aan te bieden. 

De extra verkoopregel is een uitwerking van de nationale prestatieafspraken tussen Rijk, gemeenten, Aedes en de Woonbond. 

 

ENERGIELABELS TEN ONRECHTE BETWIJFELD. 

Veel huurders betwijfelen of het energielabel van hun woning klopt. Hoewel die twijfel begrijpelijk is, bleek in 2021 dat 93% van de nieuw afgegeven energielabel klopt. 

 

HUURDERS KRIJGEN HUURVERLAGING. 

Naar schatting 500000 laagbetaalde corporatiehuurders kregen van de verhuurder een brief over de geplande huurverlaging. Als ze ten onrechte geen verlaging krijgen, kunnen ze tot 12 juli naar de Huurcommissie. 

 

DE STEM VAN HUREND NEDERLAND. 

De Woonbond is de landelijke belangenorganisatie voor huurders(organisaties) en woningzoekenden. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond heeft bijna 1,7 miljoen leden die zijn aangesloten via lokale huurders-en bewonersorganisaties. Daarnaast heeft de Woonbond ruim 10.000 persoonlijke leden. 

 P.S..: ook huurdersvereniging Blij Wonen is aangesloten bij de Woonbond.