Aanvragen eenmalige huurverlaging

Gepubliceerd op 8 mei 2024 om 10:39

Huurders van een woningcorporatie met een laag inkomen hebben in 2024 recht op een eenmalige huurverlaging, als ze die tenminste in 2023 (nog) niet gehad hebben.
In 2024 moeten huurders deze huurverlaging zelf aanvragen. Dat kan tot en met 30 december 2024.
Controleer of je er recht op hebt in het kader Voorwaarden eenmalige huurverlaging.

 

Voorwaarden eenmalige huurverlaging:

Je hebt recht op de eenmalige huurverlaging wanneer het volgende allemaal waar is:

  1. Je verhuurder is een woningcorporatie (dus geen vastgoedbelegger of particulier)
  2. Je kale huur is hoger dan €577,91 per maand
  3. Je hebt niet in 2023 al een huurverlaging gehad naar €575,03 (of begin 2024 naar €577,91)
  4. Je huishoudinkomen is de afgelopen zes maanden aantoonbaar laag
    (Let op: het inkomen van inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar telt niet mee)*
  5. Je huurt een zelfstandige woning of een woonwagen (geen kamers)
  6. Je huurt een sociale huurwoning (dus geen vrijesectorwoning met geliberaliseerde huurprijs)
  7. Je was op 1 maart 2023 ingeschreven en wonend in de woning waarvan de huur moet worden verlaagd

 

*Maximaal gezamenlijke inkomen over de laatste 6 verstreken maanden om in aanmerking te komen voor huurverlaging voor:

-eenpersoonshuishouden  €12420;

-eenpersoonshuishouden met AOW: €13215;

-meerpersoonshuishouden €16185;

-meerpersoonshuishouden waarvan minstens 1 met AOW: €17575.

 

informatie van de Woonbond