Voortgang vacature Huurderscommissaris

In de achterliggende tijd is een afvaardiging van het bestuur (Jan Lansink en Jurrie van der Geize) bezig geweest met de vacature  voor een lid, namens de huurdersvereniging, in de RvC.

In nauw overleg met een afvaardiging van de RvC werd een profielschets opgesteld en werd de procedure gestart, waarbij externe hulp werd ingeroepen van een bureau.

Er werd een aantal sollicitatiegesprekken gevoerd, samen met de vertegenwoordigers van de RvC. Verheugend was het dat de gesprekken hebben geleid tot een eensluidende, gezamenlijke voordracht.

 

In de Raad van Commissarissen van WBO Wonen hebben twee personen zitting die bindend zijn voorgedragen door ons als huurdersvereniging Blij Wonen. Ingevolge de Woningwet 2015 heeft een huurdersvereniging dat bindend recht.

Profiel schets

 


«