Overleg profielschets nieuwe directeur-bestuurder WBOwonen

Jongstleden donderdag ,10 dec. 2020, hadden wij een zoom(video) overleg met buro Erly die de vacature directeur-bestuurder WBO Wonen voorbereid.

Met een medewerkster van dit bureau bespraken we de door ons opgemaakte profielschets.

In deze profielschets hadden wij onze zienswijze weergegeven omtrent kennis en eigenschappen waar naar onze mening de nieuwe directeur-bestuurder over zou moeten beschikken.

Na raadpleging van RvC, OR  en management team van WBO Wonen wordt een profielschets gemaakt die ook bij ons ter goedkeuring wordt aangeboden, waarna uiteindelijk de sollicitatiemogelijkheid wort opengesteld.


«   »