Prestatieafspraken 2016-2020

PRESTATIEAFSPRAKEN 2016-2020
Belangrijkste doelen van de afspraken:
• voldoende sociale huurwoningen waar bewoners betaalbaar en plezierig wonen in een plezierige buurt.
• de woningzoekenden zijn tevreden over het woningaanbod waarbij de doelgroep passend kan worden gehuisvest en er kwalitatief en kwantitatief voldoende woningen beschikbaar zijn.
• de gevolgen van de transitie in de zorg worden vertaald naar de woningvoorraad.
• er zijn kansen en er is bescherming voor mensen in een kwetsbare positie op de woningmarkt

Enkele onderwerpen uit de Prestatieafspraken:
Ambitie/doel
De gemeente werkt aan een aantrekkelijk Oldenzaal voor alle doelgroepen. Partijen vinden het belangrijk voldoende huurwoning bezit in Oldenzaal te hebben voor de huisvesting van sociale huurders nu en in de toekomst. 

Afspraken daaromtrent:
• WBO handhaaft aantal betaalbare huurwoningen.
• De komende jaren is meer behoefte aan eengezinswoningen voor één-en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen onder de betaalbare huurprijs van €586 en minder aan duurdere huurwoningen.
• De gemeente zet vanuit de middelen prestatieafspraken, wonen en stedelijke vernieuwing €250.000 in voor nieuwbouw, bedoeld voor realiseren van 25 levensloopbestendige, energiezuinige woningen.
• Zelfredzame huurders: gemeente, WBO en Blij Wonen zetten in op energiebewuste bewoners, o.a. door inzetten van energiecoach.

Hoofdstukken in Prestatieafspraken:
1. Toekomstbestendige voorraad sociale huurwoningen.
2. Plezierig wonen voor sociale huurders.
3. Betaalbare woonlasten en duurzame woningen.
4. Opgaven wonen en zorg.
5. Samen voor vitale buurten. 

Enkele begrippen:
• prijsgrens huurwoning in sociale sector/liberalisatiegrens: €710,68
• bereikbare huur: woningen tussen
€628,76 en €710,68;
• betaalbare huur: woningen tussen
€404,92 en €628,76;
• goedkope huur: woningen met huurprijs tot €409,92;
• primaire doelgroep: huishoudens met belastbaar jaarinkomen en vermogen onder de grens waarop men in aanmerking komt voor huurtoeslag.

De inkomensgrenzen zijn als volgt:
• éénpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 22100
• éénpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar:
€ 22100
• meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 30000
• meerpersoonshuishoudens ouder 65 jaar:
€ 30050
• Wilt u meer weten over de Prestatieafspraken neem, dan gerust contact op met Blij Wonen