Jaarlijks overleg

Maandag 23 november 2020 was er het jaarlijks overleg van

WBOwonen, BLIJ WONEN,
gemeenteraad en het college van B en W van Oldenzaal.

Deze uitnodiging is jaarlijks een initiatief van WBOwonen en BLIJ WONEN. Dit jaar was, vanwege corona, het een video/zoom bijeenkomst.

Vanuit BLIJ WONEN werd actief aan het programma deelgenomen door Jan Lansink (penningmeester) en Jurrie van der Geize (voorzitter). Vanuit de lounge van het kantoor van WBO werden live video-opnamen gemaakt en uitgezonden.

Het programma begon met het voorstellen van de interim directeur-bestuurder van WBOWonen: Eric Willems.

Daarna kreeg medewerker Joris Sprangers het woord over de woonvisie van WBO, gerelateerd aan het Koersplan. De woonvisie bevat onder anderen inzicht hoe de woningbehoefte er in Oldenzaal uit gaat zien, rekening houdend met vergrijzing etc. Het betekent, alom bekend, dat er een ‘overschot’ aan woningen zal ontstaan en dat ten gevolge daarvan WBOwonen woningen zal moeten afstoten, hetzij door verkoop, dan wel door bijvoorbeeld sloop.

Na een korte pauze verwoordde Jan Lansink het inzicht van BLIJ WONEN inzake jongerenhuisvesting.

Daarna heeft Jurrie van der Geize zijn notitie uitgedragen: “Ouder worden met alarmknop”.
In deze notitie spreken we onze zorg uit ten aanzien van het rijksbeleid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
BLIJ WONEN vindt dat die opvatting in het extreme wordt doorgevoerd: mensen die normaliter (vroeger) in aanmerking kwamen voor plaatsing in een verzorgingshuis laten we nu in hun huis, met alarm knop, omdat ze ‘te goed” zijn voor opname in een verpleeghuis.  

De hele tekst van de notitie vindt u hier onder.

 


«   »