WBO WONEN neemt advies niet over.

Zoals we hebben aangegeven hebben we recent een advies geschreven betreffende huurverhoging/huurbevriezing aan WBO Wonen.
In de 2e kamer werd een motie aangenomen en door de minister overgenomen om de huren voor de sociale sector niet te verhogen dit jaar: bevriezen dus voor dit jaar.

In ons advies aan WBOwonen hebben we geschreven dat wij vonden dat ook de huren voor de geliberaliseerde woningen van WBOWonen GEEN huurverhoging moesten krijgen dit jaar.

Wij zijn namelijk van mening dat de huurders van geliberaliseerde woningen evenveel te lijden hebben gehad (en nog) onder de corona pandemie als de huurders in de sociale sector.

Bovendien, zo schreven wij in ons advies, zou het WBOWonen ‘sieren’  om dit sociaal gebaar naar deze huurders te doen en daarmee het sociaal gezicht van WBOWonen uitdrukkelijk te tonen.

Helaas, de interim directeur-bestuurder schreef ons in zijn reactie dat hij niet mee ging in ons advies voor wat betreft de geliberaliseerde huurders.

Blij Wonen is ontzettend teleurgesteld in deze reactie. Wij hebben onze teleurstelling ook onder de aandacht gebracht van de Raad van Commissarissen van WBO Wonen.

Blij Wonen heeft ook de schrijvende pers geïnformeerd.


«   »